top of page
Søk
  • Forfatterens bildeFES

Forprosjekt bekrefter potensial for utslippskutt for gründerbedrift

Et forprosjekt gjennomført med støtte fra Regionalt Forskingsfond Vestland bekrefter det teoretiske potensialet for utslippskutt for et nytt teknologikonsept. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med ledende FoU-miljø som SINTEF Ocean. Etter et vellykket forprosjekt vil prosjektet videreføres i et MAROFF prosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd.Globale utfordringer - lokale løsninger

Globale klimamål fastsatt gjennom Parisavtalen og FNs Sjøfartsorganisasjon stiller nye krav til den maritime sektoren. Raske utslippskutt og nye løsninger må på plass. En av utfordringene i skipsbransjen er tilgang på teknologi og verdikjeder som gjør det mulig å vesentlig redusere klimagassutslippene fra skip som opererer på lengre strekninger. En annen utfordring er tilgang på teknologi som sikrer en kostnadseffektiv oppgradering av eksisterende skip. Sistnevnte er viktig for utnyttelse av verdifull skipsinfrastruktur som reduserer behovet for nybygg.


Future Energy Solutions jobber for å kvalifisere et nytt teknologikonsept for fremdriftsmaskineri på skip, som skal redusere klimagassutslippene fra fremdriftsmaskineri på eksisterende skip på en kostnadseffektiv måte. Målsettingen er å muliggjøre en gradvis overgang mot nullutslipp.


Future Energy Solutions fikk støtte fra Regionalt Forskingsfond Vestland til et forprosjekt for å kvalifisere det teoretiske potensialet for et nytt teknologikonsept. Hovedformålet med forprosjektet var å kvalifisere det teoretiske potensialet for løsningen. Gjennom forprosjektet ble hovedprinsippene for konseptet definert og de nødvendige forundersøkelsene og forberedelsene for en fullskala test ble gjennomført.


Videreføring


FoU-prosjektet under Regionalt Forskingsfond Vestland var et samarbeid mellom Future Energy Solutions AS, SINTEF Ocean og flere lokale redere. Etter et vellykket forprosjekt, har Future Energy Solutions fått støtte fra Norges Forskningsråd til å videreføre prosjektet gjennom en fullskala laboratorietest, med støtte fra MAROFF programmet.


Future Energy Solutions AS vil videreføre samarbeidet med SINTEF Ocean, samt involvere en rekke nye samarbeidspartnere.
145 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page